Τμήμα Συμβουλευτικής & Προόδου

Το τμήμα Συμβουλευτικής και Προόδου του φροντιστηρίου μας παρέχει εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε μαθητή, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής προσαρμογή στα ζητούμενα των γραπτών εξετάσεων.

Προβαίνουμε σε άμεση διάγνωση των αναγκών του κάθε μαθητή και φροντίζουμε για την έγκαιρη κάλυψή τους.

Το τμήμα Συμβουλευτικής και Προόδου προσφέρει τα εξής:

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

δείτε επίσης:

εξατομικευμένη βοήθεια
Αυστηρά Ομοιογενή Τμήματα