Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο είναι η μεταβατική περίοδος όπου ο μαθητής θα μάθει να κατανοεί πιο δύσκολες έννοιες και να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο μελέτης του.

Σκοπός του φροντιστηρίου μας και των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι:

 • Να διδάξουμε τους μαθητές μας να μελετούν σωστά και αποδοτικά. Η βιβλιοθήκη μας βοηθά ουσιαστικά τους μαθητές μας σε αυτήν την προσπάθειά τους.
 • Να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη και να κατανοούν μαθηματικές έννοιες.
 • Να μάθουν να χειρίζονται τον γραπτό (και προφορικό) λόγο και να κατανοούν κείμενα της Νεοελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται οργανωμένα διαγωνίσματα, ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους (με αντίστοιχες διορθωτικές κινήσεις) και να εξασκηθούν στις απαιτήσεις των γραπτών εξετάσεων.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

Το φροντιστήριό μας έχει δημιουργήσει ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ :

1η ΕΠΙΛΟΓΗ : Φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών, όπου :

 • ο καθηγητής στην τάξη παραδίδει το μάθημα με τέτοιο προγραμματισμό, ώστε να είμαστε κοντά και λίγο πιο μπροστά από το σχολείο,
 • ο μαθητής μελετά στο σπίτι του ή στη βιβλιοθήκη μας,
 • ο μαθητής εξετάζεται προφορικά και γραπτά.

Γυμνάσιο

Α-Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 4+4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3+3
ΣΥΝΟΛΟ 7+7

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 7
Προαιρετικά μαθήματα
Αρχαία 2
Χημεία 1
Εργ. Μαθηματικά 2
Εργ. Φυσική 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 6
Προαιρετικά μαθήματα
Αρχαία 2
Χημεία 1
Εργ. Μαθηματικά 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11

A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 6
Προαιρετικά μαθήματα  
Αρχαία 2
Εργ. Μαθηματικά 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10

2η ΕΠΙΛΟΓΗ : Εργαστήρι Μάθησης

Με το “Εργαστήρι Μάθησης”, προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές της Α΄Λυκείου που χρειάζονται να μάθουν:

να μελετούν – να οργανώνονται – να μαθαίνουν

 • Καθημερινή προετοιμασία ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ της επόμενης ημέρας διάρκειας 2-3 ωρών
 • Η προετοιμασία είναι εξατομικευμένη σε μικρά γκρουπ.
 • Ο καθηγητής οργανώνει τη μελέτη, λύνει απορίες, καλύπτει κενά και ελέγχει.
 • Επίλυση συμπληρωματικών ασκήσεων – εργασιών.
 • Καθημερινή αξιολόγηση κάθε μαθητή και συνεχής ενημέρωση των γονέων.