ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Το Γυμνάσιο είναι η μεταβατική περίοδος όπου ο μαθητής θα μάθει να κατανοεί πιο δύσκολες έννοιες και να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο μελέτης του. Σκοπός του φροντιστηρίου μας και των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι:

  1. Να διδάξουμε τους μαθητές μας να μελετούν σωστά και αποδοτικά. Η βιβλιοθήκη μας εδώ βοηθά ουσιαστικά τους μαθητές μας.
  2. Να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη, να κατανοούν μαθηματικές έννοιες.
  3. Να μάθουν να χειρίζονται το γραπτό (και προφορικό) λόγο, να κατανοούν κείμενα της Νεοελληνικής γλώσσας.

Πραγματοποιούνται οργανωμένα διαγωνίσματα ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους (με αντίστοιχες διορθωτικές κινήσεις) και να εξασκηθούν στις γραπτές εξετάσεις.

δείτε επίσης: