Α’ Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, γιατί ο μαθητής :

 • από το εμπειρικό στοιχείο περνά στο θεωρητικό και αφηρημένο,
 • έχει να κατανοήσει θεωρητικά θέματα και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σκοπός του φροντιστηρίου μας και των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι οι μαθητές μας :

 • Να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για την παραπέρα εξέλιξή τους,
 • Να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα,
 • Να εξοικειωθούν με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης ώστε στο σχολείο να επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις.
 • Να καλύψουν κενά προηγούμενων χρόνων.


ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

Το φροντιστήριό μας έχει δημιουργήσει ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ :

 

1η ΕΠΙΛΟΓΗ : Φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών, όπου :

 • ο καθηγητής στην τάξη παραδίδει το μάθημα με τέτοιο προγραμματισμό, ώστε να είμαστε κοντά και λίγο πιο μπροστά από το σχολείο,
 • ο μαθητής μελετά στο σπίτι του ή στη βιβλιοθήκη μας,
 • ο μαθητής εξετάζεται προφορικά και γραπτά.

Α’ Λυκείου

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Άλγεβρα 3+3
Φυσική 2+2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2+2
ΣΥΝΟΛΟ 7+7

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ώρες ανά εβδομάδα

Άλγεβρα 3
Φυσική 2,5
Χημεία 1,5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 9
Προαιρετικά μαθήματα
Αρχαία 2
Γεωμετρία 2
Εργ. Άλγεβρα 2
Εργ. Φυσική 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17

2η ΕΠΙΛΟΓΗ : Εργαστήρι Μάθησης

Με το “Εργαστήρι Μάθησης”, προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές της Α΄Λυκείου που χρειάζονται να μάθουν:

να μελετούν – να οργανώνονται – να μαθαίνουν

 • Καθημερινή προετοιμασία ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ της επόμενης ημέρας διάρκειας 2-3 ωρών
 • Η προετοιμασία είναι εξατομικευμένη σε μικρά γκρουπ.
 • Ο καθηγητής οργανώνει τη μελέτη, λύνει απορίες, καλύπτει κενά και ελέγχει.
 • Επίλυση συμπληρωματικών ασκήσεων – εργασιών.
 • Καθημερινή αξιολόγηση κάθε μαθητή και συνεχής ενημέρωση των γονέων.