Β’ Λυκείου

Η Β΄ Λυκείου είναι μια εξαιρετικά καθοριστική χρονιά γιατί:

 • ο μαθητής κάνει ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ, και τις αντίστοιχες σχολές στα ΑΕΙ στη συνέχεια.
 • η ύλη των μαθημάτων αυξάνεται σημαντικά και σε όγκο και σε δυσκολία, με αποκορύφωμα την ύλη της Γ΄ Λυκείου (όπως φαίνεται από τα πολύ χαμηλά αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων).
 • τα δύο χρόνια διαδικτυακών μαθημάτων δημιούργησαν πολύ περισσότερα κενά στους μαθητές
  και είναι η τελευταία ευκαιρία να καλυφθούν.
 • Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στη διαχείριση του χρόνου:
  1. Χρειάζεται χρόνος ώστε να υπάρχει κατάλληλος ρυθμός στη διδασκαλία της δύσκολης ύλης της Γ΄ Λυκείου
  2. Χρειάζεται χρόνος για τους μαθητές ώστε να εμπεδώσουν την απαιτητική αυτή ύλη
  3. Χρειάζεται χρόνος ώστε να καλυφθούν τα κενά των προηγούμενων χρόνων
  4. Χρειάζεται χρόνος ώστε να γίνουν σωστά οι επαναλήψεις


ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:
το φροντιστήριό μας έχει δημιουργήσει Διετές πρόγραμμα σπουδών, με αρχή τη θερινή προετοιμασία από Α΄ προς Β΄ Λυκείου, ώστε οι μαθητές μας:

 • Να εξοικειωθούν το συντομότερο με τις απαιτήσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Να διδαχθούν δύσκολες έννοιες στα θερινά μαθήματα (από Α΄ προς Β΄ Λυκείου), εξασφαλίζοντας επαρκή χρόνο και για μελέτη και για προσωπική ζωή.
 • Να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο και το άγχος τους με μεγάλο πλήθος προσομοιωτικών διαγωνισμάτων.
 • Να έχουν πολύ περισσότερο χρόνο για κάλυψη κενών και επαναλήψεων.
 • Να ξεχωρίσουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό σύστημα και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στις σχολές πρώτης επιλογής.

B’ Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 5+5
Λατινικά 2+2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3+3
ΣΥΝΟΛΟ 10+10

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 4+4
Φυσική 3+3
Χημεία 2+2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3+3
ΣΥΝΟΛΟ 12+12

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 4+4
Φυσική 3+3
Χημείεα 2+2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3+3
ΣΥΝΟΛΟ 12+12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 4+4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3+3
ΣΥΝΟΛΟ 7+7
Προαιρετικά μαθήματα  
Εργ. Μαθηματικά 2+2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9+9

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Λατινικά 2
Ιστορία Γ 2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 12
Προαιρετικά μαθήματα
Άλγεβρα 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική Β-Γ 3
Χημεία Β-Γ 3
Βιολογία 2
Άλγεβρα 2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 12
Προαιρετικά μαθήματα
Μαθηματικά Β 2
Γεωμετρία 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά Γ 2
Φυσική Β-Γ 3
Χημεία Β-Γ 3
Άλγεβρα 2
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 12
Προαιρετικά μαθήματα
Μαθηματικά Β 2
Γεωμετρία 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά Γ 2
Άλγεβρα 2
Πληροφορική 2
Οικονομία 1
Ν. Γλώσσα & Λογ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 9
Προαιρετικά μαθήματα  
Μαθηματικά Β 2
Γεωμετρία 1
Φυσική Β 2
Εργ. Μαθηματικά 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16