7 ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Αρχική αξιολόγηση, καταγραφή στόχων και κενών. Άμεση κάλυψη κενών και ένταξη στο κατάλληλο τμήμα.

Εξασφαλίζουμε αυστηρά ομοιογενή τμήματα με σκοπό την αποδοτικότερη διδασκαλία.

Έμπειρο διδακτικό προσωπικό με πολυετή πείρα, ειδικευμένο ανά μάθημα, μεθοδικότητα και συνεχή επικοινωνία με το μαθητή.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε στο φροντιστήριο στόxος, είναι κατά 90% συγγραφή των καθηγητών μας, και έτσι μπορούμε να το ανανεώνουμε κάθε χρόνο σύμφωνα με το πνεύμα των εξετάσεων και τις ανάγκες των μαθητών.

Αμέσως μετά την παράδοση του μαθήματος, την κατανόηση του, την επίλυση όλων των αποριών του μαθητή και την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου, έπεται η αξιολόγηση.

Μέσω της αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία κάθε μαθητή ξεχωριστά, οι υπεύθυνοι στο τμήμα συμβουλευτικής και προόδου  σχεδιάζουν και παρέχουν άμεσα την επιπρόσθετη βοήθεια.

Απαραίτητη για την καλή πορεία του μαθητή.

δείτε επίσης:

Σας ακούμε…
βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ