Γ’ Λυκείου

Η Γ΄ Λυκείου είναι η πλέον σημαντική χρονιά για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν:

  • το άγχος των εξετάσεων,
  • μεγάλο ανταγωνισμό,
  • μεγάλη (σε όγκο) και δύσκολη (σε επίπεδο απαιτήσεων) ύλη μαθημάτων,
  • κενά προηγούμενων χρόνων (οι μαθητές που έχουν ακολουθήσει το διετές πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας τα έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό),
  • διαχείριση χρόνου

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: το φροντιστήριό μας έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα σπουδών:
1ο Διετές πρόγραμμα σπουδών, με αρχή τη θερινή προετοιμασία από Α΄ προς Β΄ Λυκείου ώστε οι μαθητές να ξεκινήσουν τη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις από τη Β’ Λυκείου.
2ο Μονοετές πρόγραμμα σπουδών, με επιπλέον ώρες μαθημάτων, για τους μαθητές που ξεκινούν τη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μετά τη λήξη της Β΄ Λυκείου.

Ώστε οι μαθητές μας:

  • Να καλύψουν σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου
  • Να συνδέσουν και να διαχειρίζονται τις γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου
  • Να κάνουν οργανωμένες επαναλήψεις.
  • Μέσα από το μεγάλο πλήθος προσομοιωτικών διαγωνισμάτων να μάθουν να διαχειρίζονται τον χρόνο και την ψυχολογία τους.
  • Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό σύστημα να ξεχωρίσουν και να πετύχουν στις πρώτες τους επιλογές.

Γ’ Λυκείου

Διετούς Φοίτησης

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Λατινικά 4
Ιστορία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημείεα 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

Μονοετούς Φοίτησης

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Λατινικά 4
Ιστορία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Φυσική 5
Χημείεα 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Πληροφορική 4
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

Διετούς Φοίτησης

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Λατινικά 3
Ιστορία 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 16

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημείεα 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 15

Μονοετούς Φοίτησης – Απόφοιτοι

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Λατινικά 4
Ιστορία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 18

ΥΓΕΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 18

ΘΕΤΙΚΑ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 5
Χημείεα 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 4
Οικονομικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 17