Η εκπαίδευση στο μέλλον θα στηριχτεί και
στο e-learning (το διαδικτυακό μάθημα) καθώς
η εκπαίδευση αξιοποιεί την OnLine μορφή της εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Οι παροχές μας διαθέσιμες
σε όλη την Ελλάδα

Το φροντιστήριο στόxος – Δημήτρη Κεφάλα με

 • 34 χρόνια εμπειρίας και εξαιρετικών αποτελεσμάτων
 • συνεχή αύξηση επιτυχόντων στις υψηλόβαθμες σχολές (είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προέρχονται μια αυτόνομη φροντιστηριακή μονάδα)
 • ευθύνη και προετοιμασία δύο χρόνων

ίδρυσε το 2019 το διαδικτυακό φροντιστήριο e-κεφάλας, μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη λύση στη διαδικτυακή εκπαίδευση, με τις ίδιες ποιοτικές παροχές του φυσικού φροντιστηρίου.

Οι μαθητές μπορούν από το σπίτι τους:

 • να παρακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε ζωντανό μάθημα με τους ίδιους καθηγητές
 • να βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή τον καθηγητή τους και τον διαδραστικό πίνακα όπου γράφει ο καθηγητής και αν χρειαστεί και ο μαθητής
 • να ακούν και να ρωτούν το καθηγητή τους όπως και στη φυσική τάξη.
 • με ραντεβού (σε καθημερινή δυνατότητα) να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα (μικρής χρονικής διάρκειας) για εξατομικευμένη βοήθεια (εμείς το λέμε βιβλιοθήκη)

και να αξιοποιήσουν τις ποιοτικές παροχές του φροντιστηρίου στόχος όπως στο φυσικό χώρο.

Οι παροχές μας διαθέσιμες
σε όλη την Ελλάδα

Το φροντιστήριο στόxος – Δημήτρη Κεφάλα με

 • 35 χρόνια εμπειρίας και εξαιρετικών αποτελεσμάτων
 • συνεχή αύξηση επιτυχόντων στις υψηλόβαθμες σχολές (είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προέρχονται μια αυτόνομη φροντιστηριακή μονάδα)
 • ευθύνη και προετοιμασία δύο χρόνων

ίδρυσε το 2019 το διαδικτυακό φροντιστήριο e-κεφάλας, μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη λύση στη διαδικτυακή εκπαίδευση, με τις ίδιες ποιοτικές παροχές του φυσικού φροντιστηρίου.

Οι μαθητές μπορούν από το σπίτι τους:

 • να παρακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε ζωντανό μάθημα με τους ίδιους καθηγητές
 • να βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή τον καθηγητή τους και τον διαδραστικό πίνακα όπου γράφει ο καθηγητής και αν χρειαστεί και ο μαθητής
 • να ακούν και να ρωτούν το καθηγητή τους όπως και στη φυσική τάξη.
 • με ραντεβού (σε καθημερινή δυνατότητα) να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα (μικρής χρονικής διάρκειας) για εξατομικευμένη βοήθεια (εμείς το λέμε βιβλιοθήκη)

και να αξιοποιήσουν τις ποιοτικές παροχές του φροντιστηρίου στόχος όπως στο φυσικό χώρο.

Διαδικτυακό Μάθημα στόχος

Ο καθηγητής και οι μαθητές συμμετέχουν το ίδιο ενεργά και αλληλεπιδρούν όπως και στη φυσική τάξη.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης εκπαιδευτικής πλατφόρμας που είναι συνδεδεμένη με τη δική μας εφαρμογή.

 • ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές
 • σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • πρόγραμμα διαγωνισμάτων και τεστ, από την αρχή της χρονιάς
 • έγκυρη γραπτή αξιολόγηση, τεστ και διαγωνίσματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακό Μάθημα
στόχος – Δημήτρη Κεφάλα

Ο καθηγητής και οι μαθητές συμμετέχουν το ίδιο ενεργά και αλληλεπιδρούν όπως και στη φυσική τάξη.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης εκπαιδευτικής πλατφόρμας που είναι συνδεδεμένη με τη δική μας εφαρμογή.

 • ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές
 • σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • πρόγραμμα διαγωνισμάτων και τεστ, από την αρχή της χρονιάς
 • έγκυρη γραπτή αξιολόγηση, τεστ και διαγωνίσματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η απόσταση δεν εμποδίζει τη μάθηση!

Πενταμελή τμήματα
για ουσιαστικό μάθημα

Επιπλέον παροχές

Τι θα χρειαστώ

Πλεονεκτήματα του διαδικτυακού μαθήματος

ΕΓΓΥΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας…

για φυσικό ή διαδικτυακό ραντεβού να σας εξηγήσουμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί σας ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις, γιατί το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό.

T 210 4328920
E info@stoxosomilos.gr