Διαδικτυακό Φροντιστήριο στόχος

Το μέλλον της εκπαίδευσης είναι το e-learning (το διαδικτυακό μάθημα) καθώς η εκπαίδευση οδηγείται στην online μορφή της εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Οι παροχές μας διαθέσιμες
σε όλη την Ελλάδα

Το φροντιστήριο στόxος με 32 χρόνια εμπειρίας και εκπληκτικών αποτελέσματων (κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια), με ευθύνη και προετοιμασία δύο χρόνων, ίδρυσε το διαδικτυακό φροντιστήριο με τις ίδιες παροχές του φυσικού.

Οι μαθητές μπορούν από το σπίτι τους:

 • να παρακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε ζωντανό μάθημα
  με τους ίδιους καθηγητές
 • να αξιοποιήσουν τις ποιοτικές παροχές του φροντιστηρίου στόχος όπως στο φυσικό χώρο.

Οι παροχές μας διαθέσιμες
σε όλη την Ελλάδα

Το φροντιστήριο στόxος με 32 χρόνια εμπειρίας και εκπληκτικών αποτελέσματων (κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια), με ευθύνη και προετοιμασία δύο χρόνων, ίδρυσε το διαδικτυακό φροντιστήριο με τις ίδιες παροχές του φυσικού.

Οι μαθητές μπορούν από το σπίτι τους:

 • να παρακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε ζωντανό μάθημα
  με τους ίδιους καθηγητές
 • να αξιοποιήσουν τις ποιοτικές παροχές του φροντιστηρίου στόχος όπως στο φυσικό χώρο.

Πλεονεκτήματα του διαδικτυακού μαθήματος

Διαδικτυακό Μάθημα στόχος

Ο καθηγητής και οι μαθητές συμμετέχουν το ίδιο ενεργά και αλληλεπιδρούν όπως και στη φυσική τάξη.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης εκπαιδευτικής πλατφόρμας που είναι συνδεδεμένη με τη δική μας εφαρμογή.

 • ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές
 • σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • πρόγραμμα διαγωνισμάτων και τεστ, από την αρχή της χρονιάς
 • έγκυρη γραπτή αξιολόγηση, τεστ και διαγωνίσματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακό Μάθημα στόχος

Ο καθηγητής και οι μαθητές συμμετέχουν το ίδιο ενεργά και αλληλεπιδρούν όπως και στη φυσική τάξη.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης εκπαιδευτικής πλατφόρμας που είναι συνδεδεμένη με τη δική μας εφαρμογή.

 • ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές
 • σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • πρόγραμμα διαγωνισμάτων και τεστ, από την αρχή της χρονιάς
 • έγκυρη γραπτή αξιολόγηση, τεστ και διαγωνίσματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η απόσταση δεν εμποδίζει τη μάθηση!

Τι θα χρειαστώ

Επιπλέον παροχές

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ελάτε να συζητήσουμε*

τι θα κερδίσει το παιδί σας με τα θερινά μαθήματα (σύμφωνα με τις επιδιώξεις και τις ανάγκες του) και γιατί είναι απαραίτητα.


(*) μέσω τηλεδιάσκεψης, ή τηλεφωνικά, ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (απόσταση, καθαριότητα και εξαερισμός, λόγω των έκτακτων αναγκών προφύλαξης).

T 210 4328920
E info@stoxosomilos.gr