ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι σύνολο δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές, μυούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ρομπότ.

Το φροντιστήριό μας, ακολουθώντας τις εξελίξεις, με την ίδια συνέπεια και μέθοδο, όπως στις υπόλοιπες δραστηριότητές του, σας προσφέρει μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Τα μαθήματα ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης STEM*, το οποίο εντάσσει τα παιδιά με πρακτικό τρόπο στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Δηλαδή, οι μαθητές θα κάνουν ουσιαστικά πρακτική εφαρμογή: συνδυάζοντας την πληροφορική με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανολογία, θα επιλύσουν διάφορα προβλήματα.

Με το STEM αλλάζει η παραδοσιακή – δασκαλοκεντρική διδασκαλία, σε μάθημα όπου τον κυρίαρχο ρόλο θα έχει, η επίλυση προβλήματος από τον μαθητή και η διερευνητική μάθηση.

*STEM:
Science = Επιστήμη
Technology = Τεχνολογία
Engineering = Mηχανική
Mathematics = Μαθηματικά

Προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες που αναπτύσσονται:

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση)
 • Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
 • Δημιουργικότητα – Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου & πόρων)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα)
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 • Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες)

Οι μαθητές εφοδιάζονται με γνώσεις και ικανότητες, που θα τους είναι χρήσιμες τόσο στο σχολείο τους όσο και στη ζωή τους γενικότερα.

 • Αποκτούν πολυεπίπεδη μαθησιακή οργάνωση
 • Εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις τους στις θετικές επιστήμες (φυσική και μαθηματικά)
 • Εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες
 • Λύνουν προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο
 • Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να πετυχαίνουν τους στόχους τους

Για μαθητές Γυμνασίου και Ε, ΣΤ Δημοτικού:

Οι μαθητές ασχολούνται με πιο σύνθετες κι απαιτητικές κατασκευές, χρησιμοποιώντας την ναυαρχίδα της LEGO®, το πακέτο EV3.

Έχοντας στην διάθεση τους πολλούς αισθητήρες (κίνησης, χρώματος, αφής κλπ.) και μοτέρ, καλούνται να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους ρομπότ.

Μέσα από το επίσημο λογισμικό της LEGO® και δικών μας ειδικών προγραμμάτων, οι μαθητές πειραματίζονται, προσπαθώντας να λύσουν με το ρομπότ που κατασκεύασαν, πάσης φύσεως προβλήματα της μηχανικής, της φυσικής και της γεωμετρίας.

Μετά το EV3 ακολουθεί το Arduino. Η πλακέτα Arduino αποτελεί την ιδανικότερη λύση για την ενασχόληση με τον προγραμματισμό και τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Με την βοήθεια σεναρίων κλιμακωτής δυσκολίας οι μαθητές υλοποιούν και γράφουν κώδικα σε C++ ενώ παράλληλα μαθαίνουν για διάφορες έννοιες όπως κύκλωμα, τάση, pin, led, breadboard, κατανοώντας την λειτουργία πολλών από τα gadgets που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας (φωτοκύτταρο, θερμοστάτης, κυλιόμενες σκάλες κ.α.)