Αυστηρά Ομοιογενή Τμήματα

Τα αυστηρά ομοιογενή τμήματα προωθούν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ μαθητών και καθηγητών και συνεισφέρουν στην εποικοδομητική και αποδοτική διδασκαλία.

Η ομοιογένεια του τμήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε:

  • η διδασκαλία να είναι επιτυχής
  • να καλλιεργείται η άμιλλα και η συνεργασία των μαθητών
  • να αξιοποιούνται οι απορίες των μαθητών και οι αντίστοιχες απαντήσεις των συμμαθητών με συντονιστή τον καθηγητή
  • να υπάρχει ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης που να παροτρύνει έναν μαθητή να εντείνει την προσπάθειά του και να βελτιώνει τις επιδόσεις του

Η ομοιογένεια εξασφαλίζεται γιατί:

  • Το μεγάλο πλήθος των μαθητών μας δημιουργεί τις συνθήκες για περισσότερες και καλύτερες επιλογές (είναι γνωστό ότι το φροντιστήριό μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά).
  • Συγκροτούμε τα τμήματα του φροντιστηρίου μας επιλέγοντας μέσα από ένα μεγάλο πλήθος μαθητών, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή ομοιογένεια των τμημάτων.
  • Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Το μέγεθος κάθε τμήματος είναι μικρό και αποτελείται από 5-8 μαθητές, ώστε να υπάρχει αυστηρή ομοιογένεια.
  • Η επιλογή των μαθητών γίνεται μέσα από αξιολογικά θεματικά τεστ (το Σεπτέμβριο προηγείται και επανάληψη της προαπαιτούμενης και εξεταζόμενης ύλης).
  • Σύμφωνα με τις γραπτές αξιολογήσεις του φροντιστηρίου γίνονται οι κατάλληλες ανακατανομές των μαθητών σε κάθε τμήμα, ανάλογα με το μαθησιακό τους επίπεδο ανά χρονική περίοδο.

δείτε επίσης:

εξατομικευμένη βοήθεια
Τμήμα Συμβουλευτικής