ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το φροντιστήριο “στόxος” έχει από την αρχή της λειτουργίας του σκοπό την άριστη προετοιμασία του μαθητή με υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για τη σημαντική βελτίωση της μαθητικής του επίδοσης και την επίτευξη των στόχων του.

Πιστεύουμε ότι για να το πετύχουμε αυτό απαραίτητα πρέπει να τηρούνται οι αξίες – αρχές:

1. Σεβασμός και μεγάλη προσοχή στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Είμαστε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της συνεργασίας μας δίπλα του με εξατομικευμένες συναντήσεις, ώστε:

 • να ανακαλύψει και να φθάσει τα όρια των δυνατοτήτων του
 • να θέτει ανάλογα των δυνατοτήτων του, υψηλούς στόχους
 • να ισχυροποιείται η αυτοπεποίθησή του
 • να έχει κίνητρα και ισχυρή θέληση
 • να κατανοήσει ότι η κριτική σκέψη και όχι η απομνημόνευση, είναι απαραίτητη για την επιτυχία

2. Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός, ώστε να παρέχουμε στο μαθητή:

 • αποτελεσματική κάλυψη σε ενδεχόμενα κενά ή απορίες
 • κατανοητό και μεθοδευμένο μάθημα προσαρμοσμένο στο επίπεδό του
 • οργανωμένη και συστηματική καθοδήγηση για μελέτη
 • συνεχή αξιολόγηση, γραπτή και προφορική, που περιλαμβάνει συχνά τρίωρα διαγωνίσματα με αυστηρή επιτήρηση για εξοικείωση με τις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • άμεση επιπρόσθετη βοήθεια ανάλογα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων
 • εξατομικευμένη διαχείριση χωριστά στον κάθε μαθητή ανάλογα με τις ανάγκες του

3. Αληθινή σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με τους μαθητές και τους γονείς, ώστε:

 • να έχουν αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία του μαθητή
 • οι μαθητές να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα φιλικό και πειθαρχημένο περιβάλλον
 • οι γονείς να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για την υποστήριξη και τον περιβάλλον που παρέχουμε στους μαθητές μας
 • να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχει θέσει ο μαθητής

4. Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση, ώστε:

 • ακούγοντας τις ανησυχίες και ανάγκες των μαθητών μας, να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι
 • να αξιοποιούμε με φαντασία τη ψηφιακή τεχνολογία προς ευκολία στο έργο καθηγητών και μαθητών
 • να στηρίζουμε τα όνειρα και να δυναμώνουμε τις φιλοδοξίες των μαθητών μας

ΑΛΛΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

δείτε επίσης:

Σας ακούμε…
βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ