Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Η Β΄ Λυκείου είναι μια καθοριστική χρονιά γιατί ο μαθητής κάνει τη πρώτη σημαντική επιλογή ως προς τη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει και τα αντίστοιχες σχολές στα ΑΕΙ στη συνέχεια. Το επίπεδο της ύλης αυξάνεται σημαντικά με αποκορύφωμα την ύλη της Γ΄ Λυκείου που φαίνεται από τα πολύ χαμηλά αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν και τοι άγχος των εξετάσεων. Η λύση είναι η διαχείριση του χρόνου από τη Β΄ λυκείου ώστε η δύσκολη ύλη της Γ΄ Λυκείου να έχει το κατάλληλο διδακτικό ρυθμό και τα παιδιά το κατάλληλο χρόνο να την εμπεδώσουν. Έτσι το φροντιστήριό μας έχει δημιουργήσει Διετές πρόγραμμα σπουδών με αρχή τη θερινή προετοιμασία από Α΄ προς Β΄ ώστε οι μαθητές μας:

  1. Να εξοικειωθούν το συντομότερο με τις απαιτήσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου
  2. Να διδαχθούν δύσκολες έννοιες στα θερινά με πολύ ελεύθερο χρόνο και για μελέτη και για προσωπική ζωή
  3. Μέσα από το μεγάλο πλήθος προσομοιωτικών διαγωνισμάτων να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο και τη ψυχολογία τους.
  4. Να έχουν πολύ περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις
  5. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό σύστημα να ξεχωρίσουν και να πετύχουν στις πρώτες τους επιλογές.

δείτε επίσης: