Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Η Α΄ Λυκείου είναι μια απαιτητική χρονιά γιατί ο μαθητής από το εμπειρικό στοιχείο περνά στο αφαιρετικό, έχει να κατανοήσει θεωρητικά θέματα και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σκοπός του φροντιστηρίου μας και των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι οι μαθητές μας:

  1. Να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για την παραπέρα εξέλιξή τους
  2. Να ενισχύσουν τη κριτική σκέψη και δημιουργικότητα
  3. Να εξοικειωθούν με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης ώστε στο σχολείο να επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις.

δείτε επίσης: