Υπολογισμός μορίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1o ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1.3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0.7)
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
   
2o ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΕΦΑΡΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1.3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0.7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 
3o ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0.4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (0.9)
1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1.3)
2. ΧΗΜΕΙΑ (0.7)
3. ΦΥΣΙΚΗ
4. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0.4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (0.9)
4o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
    1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1.3)
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
4. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑΣ (0.7)
Βαθμοί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μόρια