ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

  • Μαθήματα σε αυστηρά ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα.
  • Εξατομικευμένα μαθήματα (τα οφέλη του ιδιαίτερου στο φροντιστήριο).
  • Εξάσκηση για κατανόηση εννοιών και νόμων των φυσικών επιστημών, με την καθοδήγηση των καθηγητών.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

  • Μαθήματα E-Learning (Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης).
  • Σύγχρονη Εκπαίδευση (με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και καθηγητών σε πραγματικό χρόνο).
  • Ασύγχρονη εκπαίδευση (παρέχει ευελιξία στον ρυθμό μάθησης, ενώ ταυτόχροναι δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας στους μαθητές με τους καθηγητές τους.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

  • Σεμιναριακά μαθήματα που σκοπό έχουν την εμβάθυνση στις έννοιες της διδακτικής ύλης.
  • Εργαστηριακά μαθήματα που στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογικές επιστήμες.

Διαδικτυακό Φροντιστήριο στόχος

Το μέλλον της εκπαίδευσης είναι το e-learning
(το διαδικτυακό μάθημα) καθώς η εκπαίδευση οδηγείται στην online μορφή της εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ