Από άποψη επιπέδου μπορούμε σε αυστηρά ομοιογενή τμήματα να βοηθάμε όλους τους μαθητές: οι άριστοι πραγματικά να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να τις ενισχύουν και το κάθε επόμενο επίπεδο να γίνεται καλύτερο.

Από οικονομικής άποψης το φροντιστήριό μας με τις κατάλληλες εκπτώσεις και υποτροφίες δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές της περιοχής μας να έχουν τη κατάλληλη βοήθεια για επιτυχία στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις.